Statut| Polska Fundacja Gazów Technicznych

Statut Fundacji

„Polska Fundacja Gazów Technicznych”

STATUT

Rozdział I

Postanowienia ogólne

1. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dziennik Ustaw nr 21, poz. 97) oraz postanowień niniejszego Statutu.

2. Fundacja działa pod nazwą „Polska Fundacja Gazów Technicznych”.

3. Fundacja posiada osobowość prawną.

4.1. Fundacja została ustanowiona przez następujących Fundatorów:

- „AGA-GAZ” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie reprezentowana przez Benjamina Petera Gartnera,

- „GRYF-GAZ” Sp. z o.o. z siedzibą w Policach reprezentowana przez Andrzeja Jerzego Krokowskiego,

- „EUROGAZ” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy reprezentowana przez Zbigniewa Władysława Kolassę,

- „LIQUID CARBONIC Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie reprezentowana przez Valentina Lopeza Pereza i Stanisława Zarembę,

- Gdańskie Zakłady Gazów Technicznych P.P. reprezentowane przez Stanisława Konstantego Zawackiego,

- „Linde Gaz Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie reprezentowana przez Reinharda Kruppa,

- „BOC Gazy” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie reprezentowana przez Tomasza Cezarego Gołębiewskiego

Rozdział II

Cele i formy działania Fundacji

9.1. Celem Fundacji jest działalność w Polsce na rzecz rozwoju technologii i bezpieczeństwa w zakresie:

- produkcji, sprężania, upłynniania i procesów przetwarzania gazów i substancji gazowych włączając w to m. in. acetylen, argon, dwutlenek węgla, wodór, tlen, azot; - zastosowań takich gazów, substancji gazowych i mieszanek, w tym zastosowań naukowych, medycznych i przemysłowych;

- projektowania pojemników, zbiorników ciśnieniowych i innych urządzeń używanych do przechowywania i transportu gazów;

- upowszechniania standardów i procedur w zakresie obsługi i bezpieczeństwa wytwarzania oraz obrotu gazami technicznymi, medycznymi i specjalnymi;

- ochrony środowiska;

- podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób czynnych zawodowo w przemyśle gazów technicznych.

W skrócie

 • Fundacja została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie 27 marca 1997 roku.
 • Celem Fundacji jest działalność w Polsce na rzecz rozwoju technologii i bezpieczeństwa w zakresie:
 • produkcji, sprężania, upłynniania i procesów przetwarzania gazów i substancji gazowych
 • upowszechniania standardów i procedur w zakresie obsługi i bezpieczeństwa
 • ochrony środowiska
 • podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • działalność edukacyjna - organizacja sympozji i konferencji.

 • Polska Fundacja Gazów Technicznych

  • Warszawa, 02-146
  • ul. Komitetu Obrony Robotników 48
  • Tel. (22) 440 32 90
  • biuro@pfgt.org.pl