Start | Polska Fundacja Gazów Technicznych

O Fundacji

apples

Polska Fundacja Gazów Technicznych jest organizacją, które zajmuje się tematyką bezpieczeństwa oraz rozwoju w branży gazów technicznych i reprezentuje największe firmy gazowe działające w Polsce.

Firmy członkowskie współpracują ze sobą w zakresie nowoczesnych technologicznych rozwiązań dotyczących produkcji, transportu, magazynowania i zastosowań gazów technicznych w celu uzyskania najwyższych standardów bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Publikacje

PFGT publikuje szereg dokumentów technicznych opracowanych przez ekspertów z firm członkowskich. Upowszechniane są także wersje polsko-języczne niektórych materiałów przygotowanych przez EIGA.

Oxygen eLearning - kurs o bezpieczeństwie przy stosowaniu tlenu.

Poniżej zamieszczono linki do niektórych najnowszych dokumentów wydanych przez PFGT:

ALERT BEZPIECZEŃSTWA
Zagrożenia stwarzane w placówkach służby
zdrowia przez atmosferę wzbogaconą w tlen.

 • Bezpieczna Eksploatacja Jezdniowych

      Wózków Widłowych - 2019
  .
 • Wytyczne ds. odbioru produktów leczniczych

      z hurtowni - 2019
 • Wytyczne branżowe dla magazynu gazów

 • EIGAzette 54
 • EIGAzette 53
 • EIGAzette 52
 • Partnerzy

  PFGT zrzesza szereg firm z branży gazów technicznych , producentów butli oraz firmy transportowe zajmujące się przewozem materiałów niebezpiecznych, w tym gazów.
  Aktualnie członkami Fundacji są :

 • AIR LIQUIDE POLSKA Sp. z o. o. Kraków
 • AIR PRODUCTS Sp. z o. o. Warszawa
 • LINDE GAZ POLSKA Sp. z o. o. Kraków
 • MESSER POLSKA Sp. z o. o. Chorzów
 • SIAD POLAND Sp. z o. o. Ruda Śląska
 • VITKOWICE MILMET S.A. Sosnowiec
 • GAZ TRANSPORT Polska Sp. z o.o.
 • HOYER POLSKA Sp. z o.o. Katowice
 • WAK-TRANS Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle

 • 
  • Polska Fundacja Gazów Technicznych

   • Warszawa, 02-146
   • ul. Komitetu Obrony Robotników 48
   • Tel. (22) 440 32 90
   • biuro@pfgt.org.pl