Start | Polska Fundacja Gazów Technicznych

O Fundacji

apples

Polska Fundacja Gazów Technicznych jest organizacją, które zajmuje się tematyką bezpieczeństwa oraz rozwoju w branży gazów technicznych i reprezentuje największe firmy gazowe działające w Polsce.

Firmy członkowskie współpracują ze sobą w zakresie nowoczesnych technologicznych rozwiązań dotyczących produkcji, transportu, magazynowania i zastosowań gazów technicznych w celu uzyskania najwyższych standardów bezpieczeństwa i ochrony środowiska.


  • Polska Fundacja Gazów Technicznych

    • Warszawa, 02-146
    • ul. Komitetu Obrony Robotników 48
    • Tel. (22) 440 32 90
    • biuro@pfgt.org.pl